امام زمان تو روضه بخوان — شعر

نوحه امام زمان تو روضه بخوان را آقای مهدی اکبری ظاهرا در مناسبت شهادت امام حسن عسکری خوانده‌اند. اجرای دیگری از ایشان در دست است که به جای عبارت كه هستی عزادار داغ پدر عبارت صحرا به صحرا شدی چو دربدر جایگزین شده است. امام زمان تو روضه بخوان ⁓ ادامه مطلب…

یا ابن الحسن کجایی، من آمدم گدایی

یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) مولا ما که لب تشنۀ دیدار توایم (٢) همه نادیده خریدار توایم نه خریدار، گرفتار توایم نه گرفتار که بیمار توایم یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) خوش آن روزی که فردایش تو باشی خوش آن دردی که درمانش تو ادامه مطلب…