برخاستن و دست بر سر گذاشتن برای بزرگداشت امام زمان با شنیدن لقب قائم

در این مقاله به بررسی شواهدی می‌پردازیم مبنی بر این که آیا برخاستن و دست بر سر گذاشتن به هنگام شنیدن نام امام زمان، یا لقب قائم به طور خاص، اصلی در روایات دارد یا خیر؟ ابتدا نظر حاجی نوری را می‌آوریم و سپس روایتی را که شیخ عباس به ادامه مطلب…

هر شب بیادت ای دوست؛ مولا به جان مادرت — اشعار

هر شب بیادت ای دوست ما اشک و آه داریم هر شب بیادت ای دوست ما اشک و آه داریموندر شب فراقت روزی سیاه دارمبا یک نگاه ما را کشتی و زنده کردیبس خاطرات شیرین از آن نگاه داریمتو دست ما بگیری از بس که لطف داریما از تو شرمساریم ادامه مطلب…

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم — شعر

شعر زیر ظاهرا از میرزا علی‌اکبر نوقانی است: افسوس که عمری پی اغیار دویدیماز یار بماندیم و به مقصد نرسیدیمسرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیمجز حسرت و اندوه متاعی نخریدیمما تشنه‌لب اندر لب دریا متحیرآبی به جز از خون دل خود نچشیدیمای بسته به زنجیر تو دل‌های محبانرحمی که ادامه مطلب…