برخاستن و دست بر سر گذاشتن برای بزرگداشت امام زمان با شنیدن لقب قائم

در این مقاله به بررسی شواهدی می‌پردازیم مبنی بر این که آیا برخاستن و دست بر سر گذاشتن به هنگام شنیدن نام امام زمان، یا لقب قائم به طور خاص، اصلی در روایات دارد یا خیر؟ ابتدا نظر حاجی نوری را می‌آوریم و سپس روایتی را که شیخ عباس به ادامه مطلب…

هر شب بیادت ای دوست؛ مولا به جان مادرت — اشعار

هر شب بیادت ای دوست ما اشک و آه داریم هر شب بیادت ای دوست ما اشک و آه داریم ~ وندر شب فراقت روزی سیاه دارم با یک نگاه ما را کشتی و زنده کردی ~ بس خاطرات شیرین از آن نگاه داریم تو دست ما بگیری از بس ادامه مطلب…

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم — شعر

شعر زیر ظاهرا از میرزا علی اکبر نوقانی است: افسوس که عمری پی اغیار دویدیم ~ از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم ~ جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر ~ آبی به جز از خون دل ادامه مطلب…