سید بحر العلوم در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام

میرزای نوری در حکایت ۷۲ از نجم ثاقب حکایت شعر خواندن سید بحر العلوم در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام را چنین نقل می‌کند. عالم صالح، متدین متّقی، جناب میرزا حسین لاهیجی رشتی، مجاور نجف اشرف که از اعزّه صلحا و افاضل اتقیای معروف در نزد علما است، نقل کرد از ادامه مطلب…

حرم عسکریین از دور

سيد بحر العلوم در حرم عسكريّين

محدث نورى—نوّر اللّه مرقده—در نجم ثاقب با یک واسطه از آخوند ملا زين العابدين سلماسى رحمه اللّه نقل می‪فرماید كه او فرمود:

نماز كرديم با جناب سيّد [بحر العلوم] در حرم عسكريّين. پس چون اراده كرد كه برخيزد بعد از تشهّد ركعت دوّم، حالتى بر او عارض شد كه اندكى توقّف كرد؛ آن‌گاه برخاست.

(بیشتر…)