حرم عسکریین در شب

سرآشپز مضیف حرم عسکریین؛ به خاطر من نرو؛ على خاطري لا تطلع

سرآشپز مضیف حرم عسکریین (مهمان‌سرای حرم)، پس از اینکه تصمیم می‌گیرد خدمت در حرم را ترک کند، در رویا، خدمت امام زمان می‌رسد. آقای معاونیان داستان را از شیخ سعد الغامدی متولی حرم عسکریین نقل می‌کنند.

حرم عسکریین از دور

سيد بحر العلوم در حرم عسكريّين

محدث نورى—نوّر اللّه مرقده—در نجم ثاقب با یک واسطه از آخوند ملا زين العابدين سلماسى رحمه اللّه نقل می‪فرماید كه او فرمود:

نماز كرديم با جناب سيّد [بحر العلوم] در حرم عسكريّين. پس چون اراده كرد كه برخيزد بعد از تشهّد ركعت دوّم، حالتى بر او عارض شد كه اندكى توقّف كرد؛ آن‌گاه برخاست.

(بیشتر…)