در تشرف سی نفر در کنار مستجار (یکی از چهار طرف خانه کعبه)، امام زمان، طبق نقل کتاب کمال الدین، دعاهایی را به جمع حاضر تعلیم می کنند. از جمله این دعاها، دعای الحاح از امام صادق علیه السلام است به این ترتیب:

متن دعای الحاح

  • اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي بِهِ تَقُومُ اَلسَّمَاءُ
  • وَ بِهِ تَقُومُ اَلْأَرْضُ
  • وَ بِهِ تُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْحَقِّ وَ اَلْبَاطِلِ
  • وَ بِهِ تَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمُتَفَرِّقِ
  • وَ بِهِ تُفَرِّقُ بَيْنَ اَلْمُجْتَمِعِ
  • وَ بِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ اَلرِّمَالِ
  • وَ زِنَةَ اَلْجِبَالِ وَ كَيْلَ اَلْبِحَارِ
  • أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ 
  • وَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً

پانوشت

الحاح به معنای اصرار و پافشاری است. نیز به معنای مواظبت و مدوامت (پیگیری) است.

دعای الحاح فوق الذکر، در بخش پایانی دعایی که از امام صادق علیه السلام برای خواندن در صبحگاهان نقل شده است، نیز آمده است.