دعا جامع منقول از امام باقر علیه السلام

در کتاب تهذيب الأحكام (ج ۳ ص ۷۶) دعایی از ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام در ضمن ادعیه بعد از نوافل ماه رمضان نقل شده است. ابو حمزه می‌گوید که امام باقر این دعا را دعای جامع می‌نامیدند. این دعا در کافی، بدون ذکر اختصاص به نوافل ادامه مطلب…

دعای امام باقر در سجده

در کتاب کافی (ج ۳ ص ۳۲۳) روایتی از اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که متضمن دعایی است که امام باقر در سجده‌ای می‌خواندند. اسحاق بن عمار می‌گوید که امام صادق علیه السلام فرمود (نقل به مضمون): رختخواب پدرم را من آماده می‌کردم. پس ادامه مطلب…