راه تشرف خدمت امام زمان

چه کار کنیم که خدمت امام زمان مشرف شویم؟ آیا راهی برای رسیدن خدمت امام زمان در دوران غیبت هست؟ از توقیع حضرت به علی بن محمد سمری که شروع غیبت کبری در آن اعلام‌ شده و برخی از خصوصیات این زمان شمرده‌ شده، بر می‌آید که در غیبت کبری، ادامه مطلب…