دعای امام سجاد در روایت علی بن عاصم: یا دائم یا دیموم

در بخشی از روایت علی بن عاصم که قطب راوندی در کتاب قصص الأنبیاء آورده، رسول خدا نام امام سجاد را می‌برند و دعای ایشان، با مطلع یا دائم یا دیموم، و اثر آن را بیان می‌کنند. شاید بتوان این دعا را از ادعیه فرج و گشایش و رفع گرفتاری ادامه مطلب…

روایت علی بن عاصم در ذکر اسماء ائمه و دعاهای ایشان

قطب راوندی روایتی را امام جواد و در نهایت از امام حسین نقل می‌کند که حضرت بر رسول خدا وارد شد و ایشان به امام حسین خوش‌آمد گفتند به عنوان زینت آسمانها و زمین. سپس ذکری از ائمه و دعاهای خاص ایشان می‌رود.