جز در خانه ی تو در نزنم جای دگر؛ بیا مولا مولا — شعر

قطعه زیر برگرفته از اینجا است: جز در خانه تو در نزنم جای دگر ⁓ نروم از سر کوی تو به ماوای دگر من که بیمار غم هجر توام میدانم ⁓ جز وصال تو مرا نیست مداوای دگر ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد ⁓ روز وصلت به ادامه مطلب…