تصویر قدیمی از سلیمانیه

فتح سلیمانیه و حضور امام زمان در مجلس درس سید مهدی قزوینی

میرزای نوری در کتاب جنة المأوى در حکایت ۴۴ داستانی را نقل می‌کند از رفتن امام زمان به مجلس درس سید مهدی قزوینی، که در نتیجه آن، ایشان و جمعی از طلاب درسشان به دیدار امام مشرف می‌شوند. این تشرف نکات زیادی دارد از جمله خبر دادن امام از فتح ادامه مطلب…