روایت علی بن عاصم در ذکر اسماء ائمه و دعاهای ایشان

قطب راوندی روایتی را امام جواد و در نهایت از امام حسین نقل می‌کند که حضرت بر رسول خدا وارد شد و ایشان به امام حسین خوش‌آمد گفتند به عنوان زینت آسمانها و زمین. سپس ذکری از ائمه و دعاهای خاص ایشان می‌رود.

حرم عسکریین از دور

سيد بحر العلوم در حرم عسكريّين

محدث نورى—نوّر اللّه مرقده—در نجم ثاقب با یک واسطه از آخوند ملا زين العابدين سلماسى رحمه اللّه نقل می‪فرماید كه او فرمود:

نماز كرديم با جناب سيّد [بحر العلوم] در حرم عسكريّين. پس چون اراده كرد كه برخيزد بعد از تشهّد ركعت دوّم، حالتى بر او عارض شد كه اندكى توقّف كرد؛ آن‌گاه برخاست.

(بیشتر…)